Rezultatele sondajului ""Sunteți de acord ca elevii să lucreze maxim 2 ore la teme la nivel gimnazial si 1 ora la nivel primar?""
Statisticile respondenților:
Total respondenți:
261
Sinteza rezultatelor
1. Sunteți de acord ca elevii să lucreze maxim 2 ore la teme la nivel gimnazial si 1 ora la nivelul primar?
Sunt de acord cu această limită maximă, elevii au nevoie de timp pentru practicarea unor hobby-uri, studiul nu trebuie să le ocupe tot programul. 221 bar1bar2  84.7%
Două ore de teme nu sunt de ajuns pentru ca elevii să se pregătească satisfacator la toate cele 6 ore de a doua zi. 14 bar1bar2  5.4%
Consider că volumul temelor trebuie decis de profesor, în funcție de obiectivele lecțiilor și de capacitatea elevilor. 26 bar1bar2  10%
Total răspunsuri 261  
2. Aveti calitatea de?
Parinte 224 bar1bar2  85.8%
Cadru didactic 24 bar1bar2  9.2%
Elev 6 bar1bar2  2.3%
Alta optiune 7 bar1bar2  2.7%
Total răspunsuri 261  
3. Participarea dumneavoastră la sondaj ne-a ajutat să colectam date importante. Vă mulțumim pentru răspunsuri.

Explicație: Total răspunsuri reprezintă suma răspunsurilor selectate de participanți la o anume întrebare. Procentajul pentru fiecare opțiune este calculat divizând suma acelorași opțiuni la total răspunsuri.