Sondaj "Cercetare asupra situației musulmanilor convertiți din Romania"
Acest chestionar doreşte să identifice profilul musulmanilor convertiţi din România, dar şi problemele cu care aceştia se confruntă.
Informațiile furnizate în acest chestionar vor fi folosite în elaborarea unei broșuri dedicate celor care au ales Islamul ca religie.