Sondaj "Ora de religie"
Părinţii elevilor care DORESC să îşi exercite dreptul de a participa la ora de Religie îşi exprimă opţiunea în scris, într-o cerere adresată unităţii de învăţământ, în care precizează şi numele cultului solicitat.
Schimbarea opţiunii de a frecventa ora de Religie se face tot prin cerere scrisă.
În vederea prefigurării catedrelor, pentru elevii deja înscrişi în unitatea de învăţământ, cererile menţionate se depun, de regulă, până la sfârşitul lunii decembrie, pentru anul şcolar următor.