Rezultatele sondajului ""Evaluarea serviciilor de instruire și consultanță în Dezvoltarea curriculară pentru programele de instruire a adulților""
Statisticile respondenților:
Total respondenți:
12
Bărbat: 0
Femeie: 12
Vârstă medie: 40 ani
Sinteza rezultatelor
1. Activitatea în cadrul atelierelor a răspuns
aşteptărilor dumneavoastră:
dezacord total bar1bar2 acord total
4.42 / 5
Printre 12 respondenți, răspunsul mediu este 4.42 (in scală de la 1 la 5).
2. Utilizarea platformei on-lne de instruire a fost
adecvată
dezacord total bar1bar2 acord total
4.67 / 5
Printre 12 respondenți, răspunsul mediu este 4.67 (in scală de la 1 la 5).
3. Suporturile pedagogice au fost utile
dezacord total bar1bar2 acord total
4.67 / 5
Printre 12 respondenți, răspunsul mediu este 4.67 (in scală de la 1 la 5).
4. Aspectele tematice pe care s-a lucrat au fost funcționale și bine pregătite
dezacord total bar1bar2 acord total
4.33 / 5
Printre 12 respondenți, răspunsul mediu este 4.33 (in scală de la 1 la 5).
5. Formatorul a demonstrat competenţă profesională și deschidere în colaborarea cu cursanții
dezacord total bar1bar2 acord total
4.75 / 5
Printre 12 respondenți, răspunsul mediu este 4.75 (in scală de la 1 la 5).
6. Am fost implicat/ă activ în învăţare , în elaborarea curriculum-ului și în colaborarea cu formatorul
dezacord total bar1bar2 acord total
4.67 / 5
Printre 12 respondenți, răspunsul mediu este 4.67 (in scală de la 1 la 5).
7. Reacţiile mele vizavi de serviciile de instruire și consultanță sunt, în general, pozitive
dezacord total bar1bar2 acord total
4.75 / 5
Printre 12 respondenți, răspunsul mediu este 4.75 (in scală de la 1 la 5).
8. Atmosfera colegială și prietenoasă a contribuit la succesul desfășurării serviciilor de instruire și consultanță
dezacord total bar1bar2 acord total
4.83 / 5
Printre 12 respondenți, răspunsul mediu este 4.83 (in scală de la 1 la 5).
9. Consultațiile oferite în perfecționarea Curriculumului au fost clare și adecvate
dezacord total bar1bar2 acord total
4.67 / 5
Printre 12 respondenți, răspunsul mediu este 4.67 (in scală de la 1 la 5).
10. Numiți subiectele serviciilor de instruire și consultanță, pe care le consideraţi cele mai utile şi importante pentru activitatea dvs: (Întrebare opţionale)
1) Formularea competențelor
2) Formularea competentelor si a continutului
3) Stuctura model a curriculumului
4) Elaborarea preliminariilor.Formularea competenteor generale și specifice
5) Formularea competențelor generale și specifice.

Formularea scopului
6) Structurarea curriculumului
7) Chintesența preliminariilor și a cadrului conceptual;

Elaborarea competențelor generale și specifice;

Sugestiile metodologice.
8) Formularea competentelor, aspectele pe care trebuie să le menționăm în cazul instruirii adulților.
9) competențele specifice și profesionale
10) Structura curriculumui pentru adulți

Elaborarea competențelor generale și specifice

Repartizarea orelor pe module și tipuri de activitați
11) Stabilirea corectă a obiectivelor. Administrarea orelor
11. Cum veți valorifica achizițiile profesionale obținute, ulterior, în activitatea dvs.? (Întrebare opţionale)
1) Voi elabora curriculum pentru un nou curs de formare continuă
2) Voi lucra in comtinuare la elaborarea de noi curriculumuri care vor fi solicitate de viitorii beneficiari
3) In elaborarea curricula
4) In elaborarea curriculă pentru alte cursuri
5) Implicare maximă în elaborarea curriculei cu toate aspectele necesare
6) Elaborarea curriculumului pentru adulti si implimentarea lui
7) La curriculumurile deja elaborate, se vor face unele îmbunătățiri;

Voi împărtăși experiența cu colegii mei - în cadrul unor ateliere de lucru
8) Elaborarea curriculum
9) prin elaborarea altor curricule pentru formarea continuă.
10) De un nivel înalt
11) La elaborarea și dezvoltarea curriculumului pentru programele de instruire a adulților
12) Se va valorifica prin instruirea adulţilor la programele respective, deasemenea vom lărgi aria de pregătire profesionale pentru instruirea adulţilor.
12. Menţionaţi doi factori care au contribuit în mod special la buna desfăşurare, calitatea şi eficienţa serviciilor de instruire și consultanță:
1) Competența formatorului
2) Timpul convenabil

Instrumente IT disponibile

Dar in primul rand personalul calificat
3) Modelele oferite

Explicatiile detaliate
4) Experiența formatorului. Feedbackul constructiv oferit de către formator
5) Consultant calificat

Atragerea atenției la elaborarea competențelor
6) Explicare eficienta

prezentarea curriculumului de catre colegi
7) 1. Desfășurarea atelierului de lucru pe o platformă accesibilă - a făcut posibilă comunicarea eficientă, precum și accesul la documentele necesare ;

2. Consecvența, buna organizare și ajutorul oferit de formatori, dar și organizatori
8) Structurarea logică a explicațiilor, suportul din partea formatorilor în elaborarea curriculumului
9) Caracterul deschis al organizatorilor, facilitatorului și a participanților pentru formare
10) 1. Formatori competenți

2. Materiale disponibile utile
11) 1. experinența și cunoștințele avansate ale formatorului

2. clima favorabila de lucru, cu implicarea activa a participanților
12) colaborarea colegială

Formator competent în domeniu
13. Menţionaţi doi factori care au perturbat buna desfăşurare, calitatea şi eficienţa serviciilor de instruire
și consultanță:
1) Formatorul nu a ştiut din start că nu avem curriculum elaborat
2) Practica de lucru insuficienta in utilizarea platformelor on-line

Factorul psihologic (bariere de comunicare on-line)
3) Nu ne-am vazut fata in fata.
4) Calitatea internetului
5) Conexiune slaba la internet
6) calitatea aplicatiei joom
7) Nu am depistat
8) Unele probleme de ordin tehnic
9) utilizarea aplicației zoom,
10) 1. Funcționarea rea a Internetului
11) factori tehnici precum conexiuna, calitatea semnalului
12) platforma de instruire. Trebuie de utilizat googlemeet şi de uitat de zoom.
14. Orice alte sugestii/comentarii:
1) Nu am
2) De continuat instruirele pentru a descoperi noi orizonturi
3) Multumim.
4) Mulțumim pentru formare relevanta și calitativă
5) Ar fi fost mai bine să fie și consultanti din domeniile agricole (academicieni, profesori universitari) etc.
6) Prea putin timp pentru elaborarea curriculumului
7) Mulțumesc mult pentru buna desfășurare și organizare a atelierului - formatorilor și organizatorilor proiectului!!!
8) Sunt binevenite astfel de instruiri. Vă mulțumim.
9) eliminarea neclaritaților in cadrul sedințelor online.
10) Mulțumim!
11) Mulumim pentru oportunitate și activitate foarte eficienta
12) Aducem mulţumiri pentru contribuirea în dezvoltarea sistemului educaţional, în deosebi cel agricol. Ajutaţi instituţiile să atingă performanţele cele mai înalte.
15. Vă mulțumim!

Explicație: Total răspunsuri reprezintă suma răspunsurilor selectate de participanți la o anume întrebare. Procentajul pentru fiecare opțiune este calculat divizând suma acelorași opțiuni la total răspunsuri.