Rezultatele sondajului ""Rolul comunicării manageriale în motivarea angajaților""
Statisticile respondenților:
Total respondenți:
31
Sinteza rezultatelor
1. Procesul de comunicare are următoarele elemente: (mai multe răspunsuri posibile)
bariere de comunicare 8 bar1bar2  6.4%
emițător 28 bar1bar2  22.4%
canal de comunicare 24 bar1bar2  19.2%
receptor 28 bar1bar2  22.4%
factori perturbatori 10 bar1bar2  8%
mesaj 27 bar1bar2  21.6%
Total răspunsuri 125  
2. Care credeți că sunt principalii factori care limitează eficiența comunicării realizate în cadrul unei instituții școlare? (mai multe răspunsuri posibile)
Încredere scăzută între interlocutori 10 bar1bar2  14.3%
Diferențele de percepție 19 bar1bar2  27.1%
Lipsa comunicării suportive 9 bar1bar2  12.9%
Obstacole generate de manager (insuficientă documentare, transformarea dialogului în monolog, intimidarea receptorului și lipsa răspunsului etc.) 18 bar1bar2  25.7%
Obstacole generate de angajați (rezervă în exprimarea propriilor opinii de teamă de a nu deranja, convingerea că problemele sesizate nu-l interesează pe manager etc.) 14 bar1bar2  20%
Altul 0 bar1bar2  0%
Total răspunsuri 70  
3. Ce tip de comunicare formală folosește managerul dv. cel mai des?
operațională 7 bar1bar2  22.6%
motivațională 8 bar1bar2  25.8%
de promovare 1 bar1bar2  3.2%
generală 12 bar1bar2  38.7%
performanțială (de feedback) 3 bar1bar2  9.7%
Total răspunsuri 31  
4. Sunteţi informat de manager despre noutăţile care apar în sistemul de învăţământ?
mereu 19 bar1bar2  61.3%
uneori 11 bar1bar2  35.5%
niciodată 1 bar1bar2  3.2%
Total răspunsuri 31  
5. Precizați mijloacele prin care vi se comunică informațiile și sarcinile pe care le aveți de rezolvat: (mai multe răspunsuri posibile)
email 22 bar1bar2  17.3%
telefon 18 bar1bar2  14.2%
ședințe 26 bar1bar2  20.5%
comunicare directă 19 bar1bar2  15%
documente scrise 11 bar1bar2  8.7%
grupul de whatsapp 25 bar1bar2  19.7%
panou cu post-uri 6 bar1bar2  4.7%
Altul 0 bar1bar2  0%
Total răspunsuri 127  
6. În ce măsură directorul vă transmite mesaje prin comunicare nonverbală?
Foarte mică măsură bar1bar2 Foarte mare măsură
2.81 / 5
Printre 31 respondenți, răspunsul mediu este 2.81 (in scală de la 1 la 5).
7. Exprimați-vă acordul sau dezacordul cu privire la afirmațiile care ilustrează situații în care este implicat managerul educațional al instituției în care activați:
Este receptiv la inițiativele manifestate de membrii organizației
acord total 14 bar1bar2  45.2%
acord parțial 10 bar1bar2  32.3%
neutru 1 bar1bar2  3.2%
dezacord parțial 4 bar1bar2  12.9%
dezacord total 2 bar1bar2  6.5%

Comunică eficient cu oamenii
acord total 15 bar1bar2  48.4%
acord parțial 12 bar1bar2  38.7%
neutru 0 bar1bar2  0%
dezacord parțial 2 bar1bar2  6.5%
dezacord total 2 bar1bar2  6.5%

Stimulează subalternii în îndeplinirea sarcinilor
acord total 12 bar1bar2  38.7%
acord parțial 11 bar1bar2  35.5%
neutru 2 bar1bar2  6.5%
dezacord parțial 4 bar1bar2  12.9%
dezacord total 2 bar1bar2  6.5%

Este creator, inovativ
acord total 15 bar1bar2  48.4%
acord parțial 9 bar1bar2  29%
neutru 3 bar1bar2  9.7%
dezacord parțial 1 bar1bar2  3.2%
dezacord total 3 bar1bar2  9.7%

Se adaptează ușor oricărei situații
acord total 16 bar1bar2  51.6%
acord parțial 9 bar1bar2  29%
neutru 2 bar1bar2  6.5%
dezacord parțial 2 bar1bar2  6.5%
dezacord total 2 bar1bar2  6.5%

8. Ierarhizați, în funcție de importanța pe care o acordați, trăsăturile pe care le are managerul:
Loc Puncte
Inteligență și competență 1 76
Conducere prin puterea exemplului 2 84
Corectitudine 3 92
Etică sau morală puternică 4 96
Recunoașterea meritelor angajaților 5 117
Locul arată importanța opțiunii de răspuns. Locul cel mai înalt e luat de cea mai importantă opțiune. Punctele reprezintă suma totală a tuturor răspunsurilor pentru această întrebare. Cel mai important răspuns are cel mai mic număr de puncte și invers.
9. Ce domeniu de competență apreciați cel mai mult la managerul școlii unde profesați?
psihopedagogică 11 bar1bar2  35.5%
psihoafectivă 0 bar1bar2  0%
de comunicare 16 bar1bar2  51.6%
de motivare 4 bar1bar2  12.9%
Total răspunsuri 31  
10. Estimați cât de mul/de puțin funcționarea organizației școlare depinde de calitatea, organizarea și eficiența transmiterii informațiilor de către director angajaților.
foarte puțin bar1bar2 foarte mult
4.52 / 5
Printre 31 respondenți, răspunsul mediu este 4.52 (in scală de la 1 la 5).
11. S-a întâmplat ca directorul să ridice vocea într-o conversație cu dumneavoastră?
deseori 6 bar1bar2  19.4%
rareori 9 bar1bar2  29%
niciodată 16 bar1bar2  51.6%
Total răspunsuri 31  
12. Ce fenomene perturbatoare cu efecte negative asupra comunicării sunt prezente în instituția școlară unde profesați? (mai multe răspunsuri posibile)
blocajul (comunicarea se întrerupe dacă lipsește un canal de comunicare între emițător și receptor) 10 bar1bar2  21.3%
bruiajul (fragmente de cuvinte sau de fraze pot ajunge la receptor care le interpretează cum vrea, diferit de mesajul inițial) 6 bar1bar2  12.8%
filtrajul (din informațiile ce se transmit se receptează doar o parte) 9 bar1bar2  19.1%
distorsiunile (informațiile trec dintr-o verigă în alta aproape toate, însă deformate, denaturate) 14 bar1bar2  29.8%
niciunul 8 bar1bar2  17%
Altele 0 bar1bar2  0%
Total răspunsuri 47  
13. Puteți pune în discuție directorului orice subiect de natură profesională, fără teama unor repercusiuni?
da 26 bar1bar2  83.9%
nu 5 bar1bar2  16.1%
Total răspunsuri 31  
14. Ce pictogramă descrie cel mai bine starea dumneavoastră când vă gândiți la relația cu managerul instituției?
img/ro/user_q8/835709692_sm.jpg 20 bar1bar2  64.5%
img/ro/user_q8/835709693_sm.jpg 8 bar1bar2  25.8%
img/ro/user_q8/835709694_sm.jpg 3 bar1bar2  9.7%
Total răspunsuri 31  
15. Considerați că șeful este o persoană interesată de părerile, sugestiile dv.?
Da, cu siguranță 12 bar1bar2  38.7%
Da 6 bar1bar2  19.4%
Doar aparent 7 bar1bar2  22.6%
Uneori 3 bar1bar2  9.7%
Nu ascultă niciodată 3 bar1bar2  9.7%
Total răspunsuri 31  
16. Ați fost pus vreodată în această situație?(dv. fiind persoana din partea dreaptă/angajatul, cealaltă persoană managerul unității)
img/ro/user_q7/835704719_sm.jpg
da 10 bar1bar2  32.3%
nu 16 bar1bar2  51.6%
nu-mi amintesc 5 bar1bar2  16.1%
Total răspunsuri 31  
17. Pentru fiecare dintre perechile de replici dintre angajat și manager determinați dacă cea de-a doua este un feedback, o opinie sau un sentiment.
A: Am participat la webinarul ,,…” moderat de XY. M: Ai făcut foarte bine, XY e un moderator foarte bun.
feedback 8 bar1bar2  25.8%
opinie 21 bar1bar2  67.7%
sentiment 2 bar1bar2  6.5%

A: Au fost multe documente de completat pentru acest dosar. M: Dat fiind că a fost multă muncă, asta nu te-a împiedicat să le predai la timp.
feedback 25 bar1bar2  80.6%
opinie 5 bar1bar2  16.1%
sentiment 1 bar1bar2  3.2%

A: Am hotărât să duc elevii în excursie la Brașov. M: Ai dreptate, e un oraș foarte frumos.
feedback 9 bar1bar2  29%
opinie 7 bar1bar2  22.6%
sentiment 15 bar1bar2  48.4%

18. Simțiți că sunteți suficient de motivat de către superior la locul de muncă?
Da 15 bar1bar2  48.4%
Nu 15 bar1bar2  48.4%
Nu știu 1 bar1bar2  3.2%
Total răspunsuri 31  
19. Sunteți încurajat de către director să vă specializați, să vă dezvoltați competențele, potențialul creativ?
întotdeauna 9 bar1bar2  29%
deseori 8 bar1bar2  25.8%
uneori 7 bar1bar2  22.6%
niciodată 7 bar1bar2  22.6%
Total răspunsuri 31  
20. Decizia de a vă înscrie la obținerea unui grad didactic:
vă aparține în totalitate 28 bar1bar2  90.3%
ați luat-o la sfatul colegilor 2 bar1bar2  6.5%
ați luat-o la sfatul colegilor 0 bar1bar2  0%
nu este cazul, sunt debutant 1 bar1bar2  3.2%
Total răspunsuri 31  
21. Strategiile de motivare utilizate de managerul dv. sunt: (mai multe răspunsuri posibile)
acordarea de diplome 6 bar1bar2  15%
aprecieri verbale 23 bar1bar2  57.5%
învoirea pentru o zi 1 bar1bar2  2.5%
decontarea din bugetul școlii a unui curs de formare 5 bar1bar2  12.5%
niciuna 5 bar1bar2  12.5%
Alta 0 bar1bar2  0%
Total răspunsuri 40  
22. Managerul v-a oferit ajutor pentru obținerea materialelor, resurselor sau serviciilor de care aveți nevoie pentru a vă face bine treaba?
deloc 5 bar1bar2  16.1%
puțin 8 bar1bar2  25.8%
într-o oarecare măsură 6 bar1bar2  19.4%
mult 3 bar1bar2  9.7%
foarte mult 9 bar1bar2  29%
Total răspunsuri 31  
23. Ce v-ar motiva să fiți mai productiv?
1) Corectitudinea
2) Comunicare eficienta
3) Provocări profesionale
4) Reducerea birocratiei
5) Programe scolare adaptate pentru elevi.
6) Materialul didactic
7) -
8) Libertatea de a alege ,ajutor colegial, lipsa stresului, lipsa minciunilor.
9) Dotarea cu resurse educaționale pentru buna desfășurare a procesului instructiv- educativ.
10) O mai bună organizare și dotarea unității cu aparatura și materialele necesare.
11) Respectul
12) Orice
13) Dotarea școlii cu materiale necesare desfășurării procesului instructiv- educativ
14) Evenimente orgabizate pe scoala
15) Dotarea scolii cu aparatura de ultima generatie
16) Dorința de perfecționare
17) Motivatia salariala
18) Baza materiala mai buna si recompense materiale
19) Recunoașterea meritelor
20) Recunoașterea meritelor mai des.
21) Mai putina hartogaraie
22) Participarea la cursuri, decontarea acestora, comunicarea cât și bucuria elevilor, cadrelor didactice, managerului și implicit părinților.
23) Calitatea factorilor educaționali
24) Dotarea scolii
25) Incurajare
26) Aprecierea muncii
27) parteneriat cadre didactic-manager
28) Salariu atractiv
29) Sa fiu apreciată corect
30) Recunoasterea meritelor
31) Dotarea materială a scolii
24. Urmează câțiva itemi de clasificare: (Întrebare opţionale)
25. Funcția:
inspector 0 bar1bar2  0%
director 1 bar1bar2  3.2%
profesor 14 bar1bar2  45.2%
profesor învățământ primar/învățător 12 bar1bar2  38.7%
profesor învățământ preșcolar/educator 4 bar1bar2  12.9%
Alta 0 bar1bar2  0%
Total răspunsuri 31  
26. Nivelul de învățământ în care vă desfășurați activitatea:
preșcolar 4 bar1bar2  12.9%
primar 13 bar1bar2  41.9%
gimnazial 11 bar1bar2  35.5%
liceal 3 bar1bar2  9.7%
Altul 0 bar1bar2  0%
Total răspunsuri 31  
27. Vechime în cadrul organizației:
1) Aproximativ un an.
2) 10 ani
3) 28
4) 26
5) 15 ani
6) 7 ani
7) 21 ani
8) 22
9) 12 ani
10) 38 ani
11) 24
12) 30 ani
13) 20 ani
14) 10
15) 18
16) 1 an
17) 21
18) 10 ani
19) 30
20) 20
21) 26 ani
22) 10 ani
23) 35
24) 10
25) 23
26) 25
27) 17
28) 22
29) 29
30) 27
31) 24
28. Grad didactic:
doctorat 0 bar1bar2  0%
I 21 bar1bar2  67.7%
II 7 bar1bar2  22.6%
definitiv 1 bar1bar2  3.2%
debutant 2 bar1bar2  6.5%
Total răspunsuri 31  
29. Sex:
feminin 28 bar1bar2  90.3%
masculin 3 bar1bar2  9.7%
Total răspunsuri 31  
30. Instituția în care profesați se află în mediul:
urban 14 bar1bar2  45.2%
rural 17 bar1bar2  54.8%
Total răspunsuri 31  
31. Județul:
1) Galati
2) Galati
3) Braila
4) Hunedoara
5) Braila
6) Brăila
7) Brăila
8) Braila
9) Vrancea
10) Galați
11) Botosani
12) Galați
13) Gorj
14) Bucuresti
15) Ph
16) Bacău
17) Galati
18) Galați
19) Iași
20) Prahova
21) Vaslui
22) Galati
23) Bv
24) Constanta
25) Buzău
26) Neamț
27) Olt
28) Galați
29) BIHOR
30) Vrancea
31) Arges

Explicație: Total răspunsuri reprezintă suma răspunsurilor selectate de participanți la o anume întrebare. Procentajul pentru fiecare opțiune este calculat divizând suma acelorași opțiuni la total răspunsuri.