Sondaj "FIŞA DE URMĂRIRE A INSERŢIEI PROFESIONALE A STUDENŢILOR PE PIAŢA MUNCII"
FORMULARUL SE COMPLETEAZĂ CU MAJUSCULE ŞI DIACRITICE. TOATE INFORMAŢIILE SOLICITATE ÎN ACEST CHESTIONAR SUNT CONFIDENŢIALE, ELE FIIND UTILIZATE DOAR ÎN SCOP STATISTIC.

Se completează de către studenţi trecându-se numele înregistrate în actele de studii.