Sondaj "FIŞA DE URMĂRIRE A INSERŢIEI PROFESIONALE A ABSOLVENŢILOR PE PIAŢA MUNCII"
Formularul se completează cu majuscule, cu diacritice. Toate informaţiile solicitate în acest chestionar sunt confidenţiale, ele fiind utilizate doar în scop statistic.

Se completează de către absolvenţi în momentul finalizării studiilor, trecându-se numele înregistrate în actele de studii.