Sondaj "CHESTIONAR de evaluare finală a formatorului/cursului de EMC"
OAMGMAMR filiala SALAJ doreşte să îşi îmbunătăţească continuu programele sale de educaţie şi instruire.

Pentru aceasta este important să cunoaştem opinia celor care urmează aceste programe.

Vă rugăm să completaţi acest chestionar, răspunzând sincer la întrebări, şi să comentaţi răspunsul dumneavoastră ori de câte ori consideraţi necesar.

Chestionarul nu trebuie semnat, asigurându-se în acest fel o mai mare acurateţe a răspunsurilor.

Vă mulţumim!

Apreciaţi următoarele aspecte ale cursului/formatorului, dând o notă pe o scală de la 1 (minim) la 5 (maxim):
| 1 | Deloc (Foarte slab)
| 2 | In mică măsură (Slab)
| 3 | Suficient (Bine);
| 4 | In mare măsură (Foarte bine);
| 5 | In foarte mare măsură (Excelent/Deosebit).