Sondaj "I.CHESTIONAR privind analiza diagnostic asupra situației actuale din comuna Teișani, judet Prahova"
CHESTIONAR
privind analiza diagnostic asupra situației actuale din comuna Teișani și definirea obiectivelor de dezvoltare

Primăria Comunei Teișani a inițiat procesul de elaborare a “Strategiei de dezvoltare locală durabilă a comunei Teișani pentru perioada 2021-2027”, prin implicarea și consultarea tuturor părților interesate și a cetățenilor.
Acest chestionar are ca scop diagnosticarea situației actuale a comunei Teișani, identificarea și validarea, într-un cadru participativ larg, a celor mai importante nevoi și probleme de dezvoltare cu care se confruntă comuna , în toate domeniile de interes, iar răspunsurile furnizate vor fi avute în vedere în etapa de definire a direcțiilor strategice și a domeniilor prioritare de acțiune.
În acest scop, vă invităm să completați chestionarul de mai jos, completarea acestuia fiind estimată la aproximativ 10 minute. Eventualele sugestii și comentarii pot fi transmise echipei de proiect la adresa de e-mail: claudiajurge@yahoo.com. Chestionarul poate fi completat în perioada 18 ianuarie-31 ianuarie 2022 în format electronic, on-line.

Vă mulțumim pentru participare!


Sondajul a fost închis și răspunsurile nu mai sunt acceptate.
Vă mulțumim pentru interes.


Vă mulțumesc pentru răspunsuri și vă recomand acest site - este foarte ușor să creați sondaje cu iSondaje.ro!